Senarai Pembentang

25 Julai 2017 (Sesi 1) – Slot pagi
Sub Tema: Persekitaran Digital

Nama  Tajuk
1 Amir Hussain Mohd
Ishak
Pengurusan Tesis dan Disertasi di Kalangan Universiti Awam Malaysia: Isu dan Cabaran untuk Mewujudkan Repositori Teks Penuh Kebangsaan
[Slide]
2 Muhammad Tawwaf Riorientasi Pustakawan Indonesia Di Era Globalisasi
3 Norlida Ismailly Impak Media Sosial dan Jaringan Sosial Terhadap Perpustakaan: Harapan dan Cabaran

25 Julai 2017 (Sesi 2) – Slot Petang
Sub Tema: Penyelidikan dan Inovasi

  Nama  Tajuk
1 Hj Azizi Bin Jantan Kecemerlangan Perpustakaan Melalui Pelaksanaan Inovatif dan Kreatif (Perkongsian Projek Berjaya Berdasakan Pencapaian)
2 Sharifah Fahimah
Saiyed Yeop
Bridging the Academic and Research Subject Gaps: the Methodology on Enhancing Access to Engineering Collections Towards the Excellence Services in Universiti Teknologi PETRONAS
3 Dr Wong Woei Fuh Increase Research Visibility: How to Get Cited in Scopus / Web of Science

26 Julai 2017 (Sesi 3) – Slot Pagi
Sub Tema: Pendidikan dan Latihan

  Nama  Tajuk
1 Rusliza Bt. Yaacob Inovasi Perpustakaan Menyokong Pendidikan Fleksibel
2 Prof Madya Dr. Chen Chwen Jen Relevance of Library in Massive Open Online Courses (MOOCs)
3 Nor Asiah Mohamad Program Literasi Maklumat: Pembelajaran Sepanjang Hayat kepada Pelajar Sekolah Menengah
4 Adlin Yusnita Binti Ilyas Pembelajaran Teradun: Cabaran kepada Perpustakaan Politeknik Kuching Sarawak

26 Julai 2017 (Sesi 4) – Slot Petang
Sub Tema: Pengoptimuman Sumber

  Nama  Tajuk
1 Mohd Hafizal Yusof Mengoptimumkan Sumber Bagi Penyebaran Maklumat Nuklear di Perpustakaan Agensi Nuklear Malaysia
2 Prof Madya Dr Johari Abdullah Library in a Box
3 En. Jamalludin Hj. Sulaiman Mereka Bentuk Semula Perkhidmatan
Perpustakaan UiTM : Anyone, Anywhere, Anytime
Advertisements